Pravidelné roční servisní kontroly plynových kotlů

Revizi plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových zařízení nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení.

Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Je třeba kontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je nebezpečný. Tento servis kotle tedy představuje především preventivní opatření. Následky totiž mohou být katastrofální.

Kromě revizí se musí každoročně provádět servisní kontroly, a to s výjimkou roku, ve kterém se provádí revize. Osoby, které jsou odpovědné za provoz plynového kotle, musí nejen zajišťovat revize, ale také mají povinnost ověřit způsobilost revizního technika, zajistit přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu, odstranit zjištěné závady a případně kontaktovat příslušné orgány. Dále je jejich povinností kontrolovat pravidelně odvod zplodin atd.

Kromě pravidelných revizí po třech letech je třeba ještě k revizi přistupovat v případech, kdy zařízení bylo více než půl roku mimo provoz, po skončení zkušebního provozu, po úpravě či zásahu, který by mohl mít vliv na bezpečnost zařízení a po přestávce fungování zařízení z důvodu poruchy či nehody. Nepodceňujte nebezpeční, které může nastat! Zajistěte servis plynového kotle před začátkem zimního období.

 

Lhůty pravidelných revizí plynových zařízení (vyhláška 85/1978 Sb.)

DRUH REVIZE a LHUTA

Výchozí revize        před uvedením zařízení do provozu - provede dodavatelská firma 

Kontrola                                           1 x za rok 

Provozní revize                               1 x za 3 roky

Tlaková zkouška                              platnost max. 6 měsíců

Servisní prohlídka spotřebičů       1 x za rok  dle pokynů výrobce

 

724 295 989
info@marsalsro.cz

Maršál s.r.o., prodej nepřerušen

Sdělení Vlády ČR

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14.3.2020 od 6:00 do 24.3.2020 do 6:00 o uzavření všech obchodů. Firma funguje bez omezení. Prodejna má dle požadavku vlády omezený provoz.

Otvírací doba se zkracuje od 8 - 16, jinak dle domluvy.

Jsme pro Vás nadále k dispozici na e-mailu m.marsalova@marsalsro.cz nebo telefonu 724 295 989. Prodej sortimentu, servisy,opravy, montáže, ostatní služby a spolupráce - vše funguje i nadále.  Těšíme se další spolupráci s Vámi

Číst více

Servis a prodej

Vaillnt kotle a tepelná čerpadla  Protherm  Viessmann  Dakon  Junkers  Buberus  Geminox, Intergas  Baxi  De Dietrich  Thermona  DZD Dražice  Wolf  
Trubky  Fitinky  Rozdělovače  Systémové desky  Odpady  Dřezy  Čerpadla  Úpravny vody  Sanitární keramika  Vany, vaničky a zástěny  Vodovodní baterie Novaservis  Silikony, tmely, lepidla, pásky, izolace  

Spolehlivá firma 2021

Maršál s.r.o., Spolehlivá firma 2021