4 Pa Test plynových spotřebičů typu B

Dnem 1. srpna 2013 nabyla účinnosti rozsáhlá 33stránková změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Největší změny doznala kapitola týkající se spotřebičů v provedení B.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak větší než 4 Pa způsobený ventilátory, větracími zařízeními, spotřebiči s ventilátorem, centrálním vysavačem, tahem komína jiných spotřebičů nebo jinými zařízeními. V příloze 16 pravidel je popsána metoda ověření nepřípustného podtlaku většího než 4 Pa.

Měření se provádí ve dvou režimech:
a) Při měření jsou uzavřeny všechny vnitřní i vstupní dveře a okna v prostoru bytu;
b) Při měření jsou otevřeny všechny vnitřní dveře v prostoru bytu.

Všechna okna a vstupní dveře jsou při obou měřeních zavřeny. V obou případech nesmí být naměřena hodnota podtlaku větší než 4 Pa.

Měření a) a b) se provádí za provozu spotřebiče a provozu všech podtlakových větracích zařízení a jiných zdrojů podtlaku (např. krbů) v nejvyšším výkonovém režimu.

Měření se provádí tlakovým zařízením např. sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4 Pa. Při měření se postupuje podle dokumentace výrobce měřicího zařízení.
Hodnota diferenčního tlaku nesmí v celém průběhu měření překročit 4 Pa.

Spotřebiče v provedení B nesmí být umístěny v prostorech určených ke spaní.

Spotřebiče v provedení B smějí být – stejně jako doposud − umístěny v trvale větraných a přímo nebo nepřímo větratelných prostorech. Přívod vzduchu pro spalování se zajišťuje větracími otvory, větracím potrubím nebo průvzdušností z venkovního prostoru (pouze ve stávajících budovách s dřevěnými nebo kovovými okny nebo dveřmi, která nejsou ve spárách po obvodě opatřena dorazovým nebo středovým těsněním). Pokud je spotřebič umístěn v nepřímo větratelném prostoru, musí být tento prostor propojen s trvale větraným nebo přímo větratelným prostorem neuzavíratelnými propojovacími otvory u podlahy o celkové volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2na 1 kW příkonu instalovaných spotřebičů, nejméně však 0,02 m2.

Cena 4Pa měření je stanovena na 500 Kč bez cestovného.